BIP UM Hajnówka

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego pt. „Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Witamy w przedszkolu"

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego pt. „Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Witamy w przedszkolu"

Hajnówka, dnia 03.10.2016 r.

ZOK.042.1.5.2016

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

pt. „Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Witamy w przedszkolu"


 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

2. Nazwa zamówienia:

„Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Witamy w przedszkolu".

Projekt pt. „Witamy w przedszkolu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.przedszkolu"

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następujących wykonawców do realizacji poszczególnych Zadań:

Zadanie 1 - Urszula Skalska, 17 – 200 Hajnówka

Zadanie 2 - Edyta Malinowska – Klimuk, 17 – 200 Hajnówka

Zadanie 3 - Emilia Godlewska, 17-200 Hajnówka

Zadanie 4 -Włodzimierz Grygoruk, 17 – 200 Hajnówka

Zadanie 5 - Włodzimierz Grygoruk, 17 – 200 Hajnówka

Zadanie 6 - Włodzimierz Grygoruk, 17-200 Hajnówka

Zadanie 7 - Agnieszka Prusinowska, 17 – 200 Hajnówka

Zadanie 8 - Agnieszka Prusinowska, 17 – 200 Hajnówka

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawcy, których oferty zostały wybrane w ramach Zapytania ofertowego pt. „Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Witamy w przedszkolu" zaaferowali najkorzystniejsze kryteria realizacji Zadań i uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-10-06 09:32 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2016-10-06 09:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska