BIP UM Hajnówka

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Miasto Hajnówka
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta Hajnówka przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez nich, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020.

Termin zgłaszania: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od 7:30 do 15:30 w Biurze Rady Miasta Hajnówka (II piętro) do dnia 12 czerwca 2020 r.

Osoba dokonująca zgłoszenia osobiście z upoważnienia pełnomocnika wyborczego, dołącza do zgłoszenia: upoważnienie wystawione przez pełnomocnika lub jego kopię. W przypadku dołączenia kopii upoważnienia, należy okazać oryginał upoważnienia.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hajnowka@hajnowka.pl lub h.stepaniuk@hajnowka.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Informuję, że zgłoszenia kandydatów dokonane w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 są ważne, jeżeli zgłaszające te osoby komitety wyborcze potwierdzą w Państwowej Komisji Wyborczej udział w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów są udzielane telefonicznie pod nr tel. 85 682 6446

Ponadto w tym samym terminie Urząd Miasta Hajnówka przyjmuje zgłoszenia od wyborców, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji w przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzupełniania składu komisji. Przy zgłaszaniu wyborców, mają zastosowanie zasady przewidziane dla komitetów wyborczych. Zgłoszenia wyborców będą brane pod uwagę wtedy, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych będzie niewystarczająca.


Data wytworzenia: 2020-06-09 12:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2020-06-09 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska