BIP UM Hajnówka

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie Osiedlowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie Osiedlowych Komisji Wyborczych

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce

w sprawie Osiedlowych Komisji Wyborczych

z dnia 4 stycznia 2016 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza wzywa do dokonywania zgłoszeń do pracy w Osiedlowych Komisjach Wyborczych w wyborach do rad osiedli zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2016 r.

W skład komisji wyborczych mogą wchodzić osoby zamieszkałe na terenie Miasta Hajnówka.

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka rady osiedla.

Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych swoje funkcje pełnią społecznie.

Do zadań Osiedlowych Komisji Wyborczych należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji i danych o kandydatach przez rozplakatowanie obwieszczeń w lokalu wyborczym, oraz innych odpowiednich miejscach,

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej,

5) przekazanie protokółów głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej,

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Miasta i Miejską Komisję Wyborczą, np. konsultacji społecznych.

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Alicja Chaniło


Data wytworzenia: 2016-01-04 16:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-01-04 16:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska