BIP UM Hajnówka

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 23 lutego 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 23 lutego 2024 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 23 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Gminnej Komisji Wyborczej w Białowieży, w liczbie 4

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim, w liczbie 4

- Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim, w liczbie 3

- Gminnej Komisji Wyborczej w Boćkach, w liczbie 2

- Gminnej Komisji Wyborczej w Brańsku, w liczbie 4

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Brańsku, w liczbie 4

- Gminnej Komisji Wyborczej w Czeremsze, w liczbie 1

- Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach, w liczbie 4

- Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych, w liczbie 4

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce, w liczbie 1

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Kleszczelach, w liczbie 1

- Gminnej Komisji Wyborczej w Narewce, w liczbie 1

- Gminnej Komisji Wyborczej w Orli, w liczbie 4

- Gminnej Komisji Wyborczej w Perlejewie, w liczbie 1

- Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce, w liczbie 1

- Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach, w liczbie 4

- Powiatowej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim, w liczbie 8

- Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce, w liczbie 6

- Powiatowej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach, w liczbie 3

do dnia 26.02.2024 r. do godz. 16:15 do siedziby Komisarza Wyborczego w Białymstoku II:

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II.

§ 3.

W dniu 27.02.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Drohiczynie

- Gminnej Komisji Wyborczej w Dziadkowicach

- Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzisku

- Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku

- Gminnej Komisji Wyborczej w Milejczycach

- Gminnej Komisji Wyborczej w Nurcu-Stacji

- Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach

- Gminnej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

 

Dorota Sosna


Data wytworzenia: 2024-02-23 12:44 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2024-02-23 12:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska