BIP UM Hajnówka

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 19 września 2023 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 19 września 2023 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 19 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Hajnówka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21 września 2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 12, w liczbie 1,
- Nr 13, w liczbie 1,
- Nr 15, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 15.00 w Sali nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

W dniu 22 września 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 14.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Dorota Sosna


Data wytworzenia: 2023-09-19 14:25 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-09-19 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-19 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka