BIP UM Hajnówka

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 16 września 2019r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 16 września 2019r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w mieście Hajnówka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 12, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka – sala Urzędu Stanu Cywilnego - parter.

§ 3

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka – sala Urzędu Stanu Cywilnego - parter odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 13

- Nr 14

- Nr 15.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska

 


Data wytworzenia: 2019-09-16 11:47 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-09-16 11:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska