BIP UM Hajnówka

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 14 kwietnia 2020r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 14 kwietnia 2020r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Hajnówka obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 roku do godz. 10.00

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 6,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 5,

- Nr 8, w liczbie 5,

- Nr 9, w liczbie 4,

- Nr 10, w liczbie 2,

- Nr 11, w liczbie 5,

- Nr 12, w liczbie 6,

- Nr 13, w liczbie 2,

- Nr 14, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska


Data wytworzenia: 2020-04-14 11:47 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-04-14 11:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska