BIP UM Hajnówka

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                                                                       Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

    Sokołów Podlaski, dnia 12 września 2023 r.

 

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

zawiadamia

że w dniu 12 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z .o.o. w Hajnówce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Hajnówce, ścieków przemysłowych (odcieków) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Prawa wodnego, pochodzących z placów manewrowych, drogi wewnętrznej i powierzchni dachów obiektów oraz miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanych na działkach nr 133/1, 134 i 160/3, obręb Poryjewo, gmina miejska Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości w dniu 19.09.2023 r.

 

Dyrektor

Piotr Woźniak

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-09-19 13:33 Autor: Katarzyna Iwacik Data publikacji: 2023-09-19 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-19 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk