BIP UM Hajnówka

INFORMACJA dot. dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hajnówka

INFORMACJA dot. dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hajnówka

INFORMACJA

dot. dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hajnówka

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27.02.2019 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmienioną uchwałami PKW nr 79/2019 z dnia 5.08.2019 r. i nr 20/2020 z dnia 17.02.2020 r., zainteresowani wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Hajnówka w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Zgłoszenia można przekazywać do Urzędu Miasta Hajnówka osobiście lub drogą e-mailową na adres hajnowka@hajnowka.pl (a następnie pocztą tradycyjną).

 

WYKAZ TELEFONÓW do kontaktu

URZĘDU MIASTA HAJNÓWKA

 

Sekretariat

(85) 682 21 80

hajnowka@hajnowka.pl

Biuro Rady Miasta

(85) 682 64 46

h.stepaniuk@hajnowka.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 kwietnia 2020 roku do godz. 12.00.

 


Data wytworzenia: 2020-04-16 14:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2020-04-16 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska