BIP UM Hajnówka

Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 września 2023 r. o miejscach na terenie Miasta Hajnówka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 września 2023 r. o miejscach na terenie Miasta Hajnówka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 5 września 2023 r.

o miejscach na terenie Miasta Hajnówka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów.

  1. słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach: 3 Maja (przy wjeździe do Forte), 3 Maja (przy rondzie Błogosławionego Jana Pawła II), Aleksego Zina (przy Urzędzie Miasta Hajnówka), Marszałka Józefa Piłsudskiego (skrzyżowanie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Armii Krajowej) - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty;

  2. tablice ogłoszeń w Hajnówce przy ulicach: 3 Maja (w pobliżu bloku 3 Maja 44), Armii Krajowej (przy bloku Armii Krajowej 30), Białostocka (przy siedzibie Stacji Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.o.), Białostocka (przy sklepie spożywczym), Stefana Batorego (przy bloku nr 27), Bielska 52 (przy sklepie spożywczym), Dolna (przy budynku prywatnym Dolna 1), Działowa 1 (przy Szkole Podstawowej Nr 3), Górna (przy przystanku komunikacji miejskiej), Górna (przy świetlicy osiedlowej Górna 30), Lipowa 4 (przy sklepie spożywczym), Lipowa (przy bloku Lipowa 168), Osiedle Millenium (pomiędzy blokami Millenium 9 i 10), Osiedle Millenium (przy bloku Millenium 4), Nowowarszawska (przy pawilonie handlowym), Długa (przy boisku), Elizy Orzeszkowej (przy bloku Elizy Orzeszkowej 5), Poddolna 63 (przy sklepie spożywczym), Marszałka Józefa Piłsudskiego (przy bloku Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a), Mikołaja Reja (przy bloku Mikołaja Reja 3a), Ks. Ignacego Wierobieja 18, Warszawska (przy sklepie spożywczym), Wrzosowa (pomiędzy posesjami 31 i 33), Stara Judzianka (pomiędzy posesjami 1 i 3) - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty;

  3. tablice ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Hajnówka – ul. Aleksego Zina 1 – urzędowe obwieszczenia.

Informacja podlega publikacji w BIP Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-09-06 12:26 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2023-09-06 12:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska