BIP UM Hajnówka

III Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta” - III

III Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta” - III

Składanie ofert do dnia 15.11.2023 do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7f07a47-77d3-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Data wytworzenia: 2023-10-31 14:47 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2023-10-31 14:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska