BIP UM Hajnówka

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 28.11.2016r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

  • lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) o łącznej powierzchni użytkowej 179,86m2 nr geodezyjny 1014/35, Nr KW 20917. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 7,00 zł plus 23%VAT.

Wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 22.12.2016r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka

 


Data wytworzenia: 2016-11-28 15:58 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2016-11-28 15:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska