BIP UM Hajnówka

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2024

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2024


Data wytworzenia: 2022-04-12 10:37 Autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce Data publikacji: 2022-04-12 10:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska