BIP UM Hajnówka

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka na lata 2022-2025

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka na lata 2022-2025

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka na lata 2022-2025


Data wytworzenia: 2022-04-12 10:58 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2022-04-12 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska