BIP UM Hajnówka

GIERMANOWICZ JAN - Radny Miasta Hajnówka

GIERMANOWICZ JAN - Radny Miasta Hajnówka

Radny Jan Giermanowicz

Numer okręgu wyborczego: 13

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: 11 Listopada, Bednarska, Boczna, Brzozowa, Ciesielska, Grabowa,Grunwaldzka, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołowa, Kukułki, Leszczynowa, Lipowa numery nieparzyste 1-23, numery parzyste 2-20 oraz numery nieparzyste 95-141, numery parzyste 82-128, Orzechowa, Podlasie, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słowicza, Sokola, Sowia, Spadowa, Spiralna, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste 2-6, numery nieparzyste 1-9, Stolarska, Studzienna, Ślusarska, Topolowa, Żurawia, Żabia Górka.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: Członek Komisji Polityki Gospodarczej. Do dnia 26 października 2016r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady z dniem  (Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka)

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych KW Polskie Stronnictwo Ludowe. *Na sesji w dniu 26.04.2017r. Radny wycofał udział z Klubu.

Numer telefonu: 601 069 660

Adres mailowy: jgier@poczta.onet.pl

Charakterystyka: żonaty , dwoje dzieci , wykształcenie wyższe pedagogiczne


Data wytworzenia: 2015-03-16 14:00 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska