BIP UM Hajnówka

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)

ALEKSIEJUK JERZY - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
AWKSENTIUK MIROSŁAW - dyrektor, Ośrodek Sportu i Rekreacji
CHILIMONIUK MIROSŁAW - dyrektor, Park Wodny w Hajnówce
IWANIUK MARIUSZ - dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
KOT JAROSŁAW - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KOT JAROSŁAW - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
KUPTEL MARCIN - członek zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ŁAPIŃSKI ANATOL - dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
SADOWSKA BARBARA - dyrektor, Hajnowski Dom Kultury
SIENKIEWICZ-SUREL BARBARA - zastępca dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
SKWARCZYŃSKA MARIA - dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna


Data wytworzenia: 2022-05-18 11:58 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2022-05-18 11:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska