BIP UM Hajnówka

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2020)

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2020)

ALEKSIEJUK JERZY - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
AWKSENTIUK MIROSŁAW - dyrektor, Ośrodek Sportu i Rekreacji
CHILIMONIUK MIROSŁAW - dyrektor, Park Wodny w Hajnówce
IWANIUK MARIUSZ - dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
KOT JAROSŁAW - prezes, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KUPTEL MARCIN - członek zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ŁAPIŃSKI ANATOL - dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
SADOWSKA BARBARA - dyrektor, Hajnowski Dom Kultury
SIENKIEWICZ-SUREL Barbara - zastępca dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
SKWARCZYŃSKA MARIA - dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna
ŻUKOWSKI ANATOL - prezes, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o


Data wytworzenia: 2021-05-19 14:27 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2021-05-19 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska