BIP UM Hajnówka

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2019)

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2019)

ALEKSIEJUK JERZY - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
AWKSENTIUK MIROSŁAW - dyrektor, Ośrodek Sportu i Rekreacji
CHILIMONIUK MIROSŁAW - dyrektor, Park Wodny w Hajnówce
IWANIUK MARIUSZ - dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
KOT JAROSŁAW - prezes, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KUNCEWICZ ROŚCISŁAW - dyrektor, Hajnowski Dom Kultury
ŁAPIŃSKI ANATOL - dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
SIENKIEWICZ-SUREL Barbara - zastępca dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
SKWARCZYŃSKA MARIA - dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna
ŻUKOWSKI ANATOL - prezes, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o


Data wytworzenia: 2020-06-04 11:05 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-06-04 11:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska