BIP UM Hajnówka

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2018)

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2018)

ALEKSIEJUK JERZY - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

AWKSENTIUK MIROSŁAW - dyrektor, Ośrodek Sportu i Rekreacji

CHILIMONIUK MIROSŁAW - dyrektor, Park Wodny w Hajnówce

GRYC ALLA - dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna

IWANIUK MARIUSZ - dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

KOT JAROSŁAW - prezes, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

KUNCEWICZ ROŚCISŁAW - dyrektor, Hajnowski Dom Kultury

ŁAPIŃSKI ANATOL - dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

MONACH PIOTR - wiceprezes, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIENKIEWICZ-SUREL Barbara - zastępca dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ŻUKOWSKI ANATOL - prezes, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o


Data wytworzenia: 2019-05-17 13:09 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-05-17 13:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska