BIP UM Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu

Hajnówka, dnia 22.07.2014r.

Burmistrz Miasta Hajnówka

zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej

na stawkę czynszu następującego lokalu

 

Adres

Powierzchnia

Stawka wywoławcza *

Kaucja

Termin

składania ofert do dnia

ul.Armii Krajowej 32

63,72 m2

10,00zł/m2 + 23%VAT

200,00 zł

08.08.2014r.

 

* Stawka wywoławcza na ostatnim przetargu

*Stawki czynszu na przedmiotowe lokale podlegają negocjacji.

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest dokonanie wpłaty kaucji, najpóźniej w dniu składania ofert. Kaucja złożona przez oferenta, który podpisze umowę najmu zostanie zaliczona na poczet czynszu.

Oferta powinno zawierać:

  • proponowaną stawkę czynszu netto za 1m2 powierzchni
  • określenie rodzaju prowadzonej działalności
  • pełna nazwę firmy, adres do korespondencji

Umowa najmu na powyższy lokal zawarta zostanie na okres 3 lat.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Hajnówka w pokoju nr 219 (sekretariat) 17-200 Hajnówka, ul.A.Zina 1 z dopiskiem "Negocjacje na stawkę czynszu na lokal przy ulicy..."

Celem obejrzenia powyższych lokali proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnowce ul.Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 682 64 51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2014-07-23 12:12 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2014-07-23 12:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska