BIP UM Hajnówka

Okres przechowywania oświadczeń majątkowych

Okres przechowywania oświadczeń majątkowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)  art. 24h ust. 6 oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania przechowywane są przez okres 6 lat.


Data wytworzenia: 2022-02-10 12:15 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2022-02-10 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska