BIP UM Hajnówka

Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (na koniec kadencji za rok 2018)

Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (na koniec kadencji za rok 2018)

 1. ANDROSIUK TOMASZ - Radny Miasta Hajnówka
 2. BORKOWSKI MACIEJ - Radny Miasta Hajnówka
 3. CHARYTONIUK JERZY - Radny Miasta Hajnówka
 4. CZURAK ADAM - Radny Miasta Hajnówka
 5. GIERMANOWICZ JAN - Radny Miasta Hajnówka
 6. GOLONKO SŁAWOMIR - Radny Miasta Hajnówka
 7. KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN - Radny Miasta Hajnówka
 8. KOŚKO KRYSTYNA - Radna Miasta Hajnówka
 9. KUKLIK HELENA - Radna Miasta Hajnówka
 10. KULIK SŁAWOMIR - Radny Miasta Hajnówka
 11. LASZKIEWICZ BARBARA - Radna Miasta Hajnówka
 12. ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN - Radny Miasta Hajnówka
 13. MARKIEWICZ PIOTR - Radny Miasta Hajnówka
 14. MIRONCZUK PIOTR - Radny Miasta Hajnówka
 15. NIECIECKI KAROL MAREK - Radny Miasta Hajnówka
 16. OSTAPCZUK JAKUB - Radny Miasta Hajnówka
 17. PETROCZUK WALENTYNA - Radna Miasta Hajnówka
 18. PUCH JANUSZ - Radny Miasta Hajnówka
 19. RYGOROWICZ EWA - Radna Miasta Hajnówka
 20. SZLIFARSKA MARIA - Radna Miasta Hajnówka
 21. TOMASZUK GRZEGORZ - Radny Miasta Hajnówka

Data wytworzenia: 2018-09-21 14:35 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-09-21 14:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska