Menu Tematyczne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z O.O.

PUK - informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka z o. o. w Hajnówce

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

Adres e-mail: pukhaj@poczta.onet.pl

Tel. (85)  682 23 57 (fax)

                 682 30 32

                 682 27 13

Prezes

Tel. kom. 600 114 394

 

Godziny pracy PUK (w tym kasa): 700 - 1500.

Prezes przyjmuje w godzinach pracy PUK.

 

Godziny otwarcia składowiska odpadów:

* od 1 kwietnia do 30 września:

                                 w dni pracujące w godzinach 700 - 1800

                                 w wolne soboty w godzinach 800 - 1700

* od 1 października do 31 marca:

                                 w dni pracujące w godzinach 700 - 1600

                                 w wolne soboty w godzinach 800 - 1500

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Hajnówce przy ul. Łowczej 4 prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 marca 1995 roku.

Utworzone zostało Uchwałą Nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 października 1994 roku. 
Akt notarialny Rep. A Nr 7091/94 z późniejszymi zmianami.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.08.2002 roku  Nr 0000125901.

Rejestracja podatkowa w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim z dnia 11 kwietnia 1995 roku  -  NIP 543-10-02-087.

Nr Regon  050332909 w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku z dnia 7 marca 1995 r.

PUK - poradnik dla mieszkańców

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych świadczy usługi :

1.Oczyszczania miasta.

2.Budowlano-remontowe.

3.Warsztatowo-transportowe.

 

Oczyszczanie miasta

Wywóz nieczystości stałych.

Na podstawie zawartych umów z firmami i osobami indywidualnymi PUK po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym na numer telefonu 682 23 57 dokonuje odbioru i wywozu na wysypisko odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub luzem w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Na jednorazowe zgłoszenie  odbieramy odpady wielkogabarytowe i zgromadzone luzem oraz nieczystości płynne (szambo) samochodem asenizacyjnym Star 200 o pojemności beczki 5 m3

Na podstawie zawartych umów firmom i osobom indywidualnym PUK wydzierżawia za opłatą pojemniki:

-         SM-110  o pojemności 110 litrów ocynkowane i plastikowe,

-           PA-1100 o pojemności 1,1 m3,

-           KP-7       o pojemności 7 m(kontener),

-           KP-7       o pojemności 7 m(kontener) bez góry na gruz i odpady z remontów,

-           PA-1100 o pojemności 1,1 mstosowane do selektywnej zbiórki odpadów takich jak szkło, butelki plastikowe typu PET, makulatura.

Prowadzimy sprzedaż w/w pojemników i worków z grubego tworzywa do gromadzenia odpadów mieszanych i zbiórki selektywnej.

Świadczymy usługi sprzątania ulic i placów, koszenia trawy.

Zimą prowadzimy akcję zimowego utrzymania ulic, chodników i placów.

Usługi budowlano-remontowe

Oferujemy swoje usługi w zakresie wykonawstwa robót  ogólnobudowlanych, a w szczególności:

* budowa nowych (fundamenty, stan surowy, wykończenie)  oraz przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów  budowlanych,

* docieplanie ścian budynków przy zastosowaniu nowoczesnych systemów dociepleń (certyfikat brygady specjalistycznej Weber terranowa),

* wszelkiego rodzaju prace remontowe (tynki, elewacje, pokrycia dachowe obróbki blacharskie, malowanie, układanie glazury i terakoty, paneli podłogowych cyklinowanie, wymiana stolarki),

* ogrodzenia na słupkach murowanych i stalowych (przęsła metalowe ozdobne - elementy kute), bramy metalowe na zawiasach oraz przesuwane,

* układanie kostki brukowej (chodniki, podjazdy, place),

* roboty rozbiórkowe.

Ponadto wykonujemy budowy i remonty nawierzchni ulic i placów o nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym.

 Usługi warsztatowe i transport

Warsztaty prowadzą produkcję i remonty następujących pojemników na odpady stałe:

-           PA-1100 o pojemności 1,1 m3,

-           KP-7       o pojemności 7 m(kontener),

-           KP-7       o pojemności 7 m(kontener) bez góry na gruz i odpady z remontów,

-           PA-1100 o pojemności 1,1 mstosowane do selektywnej zbiórki odpadów takich jak szkło, butelki plastikowe typu PET, makulatura.

W warsztatach wykonujemy przęsła metalowe do ogrodzeń z kutych elementów różnego typu, bramki i bramy przesuwane lub na zawiasach oraz słupki ogrodzeniowe.

Na zlecenie klienta wykonujemy usługi spawalnicze, ślusarskie i tokarskie oraz naprawy bieżące samochodów ciężarowych Star, Żuk , Nysa oraz ciągników Ursus.

Świadczymy również usługi transportowe następującym sprzętem:

  - Spycharka DT-75,

  - Star z naczepą niskopodwoziową,

  - Koparka "Waryński"

  - Koparko-ładowarka "Ostrówek",

  - Star wywrotka,

  - Ciągnik z przyczepą.

  - pługi i piaskarki do odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

 

Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz terminowość  i fachowość wykonywanych prac.

Udzielamy gwarancji na nasze usługi.

Wystawiamy faktury VAT.