BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg IV”" stworzono dnia: 2020-10-21 12:49 przez: Jarosław Walesiuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg III"" zmieniono dnia: 2020-10-16 11:13 przez: Jarosław Walesiuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg III"" zmieniono dnia: 2020-10-16 10:26 przez: Jarosław Walesiuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 października 2020r. " stworzono dnia: 2020-10-15 14:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zagospodarowanie odpadów komunalnych" " zmieniono dnia: 2020-10-13 09:55 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zagospodarowanie odpadów komunalnych" " stworzono dnia: 2020-10-13 09:54 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r. " zmieniono dnia: 2020-10-09 12:52 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r. " zmieniono dnia: 2020-10-09 12:50 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r. " zmieniono dnia: 2020-10-09 12:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r. " stworzono dnia: 2020-10-09 12:09 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utzrymanie dróg III"" stworzono dnia: 2020-10-08 09:35 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Hajnówce przy ul. Białowieskiej 6 i 8"" stworzono dnia: 2020-10-07 08:25 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"" zmieniono dnia: 2020-10-02 14:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg II"" zmieniono dnia: 2020-10-02 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-10-01 11:50 przez: Anna Stefaniak
 • Strona : "Mapa strony" zmieniono dnia: 2020-10-01 11:48 przez: Anna Stefaniak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-09-30 07:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"" zmieniono dnia: 2020-09-29 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o III przetargu na najem lokali przy ul. J.Piłsudskiego 4 i przy ul. 3 Maja 45" stworzono dnia: 2020-09-28 13:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Parkowej 4, A.Krajowej 40" stworzono dnia: 2020-09-24 12:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"" zmieniono dnia: 2020-09-23 09:25 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zimowe utrzymanie dróg II"" stworzono dnia: 2020-09-23 09:24 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"" zmieniono dnia: 2020-09-22 12:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogloszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych II"" stworzono dnia: 2020-09-21 11:48 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 września 2020r." stworzono dnia: 2020-09-17 09:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"" zmieniono dnia: 2020-09-16 11:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2020r." stworzono dnia: 2020-09-16 11:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" stworzono dnia: 2020-09-15 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"" zmieniono dnia: 2020-09-14 09:17 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu "Zimowe utrzymanie dróg"" stworzono dnia: 2020-09-14 09:17 przez: Emilia Korolczuk