Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 95/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 września 2017r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 95/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz 730, poz.935) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XXXI sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2017 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-25 08:53 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2018-05-25 08:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska