BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE nr 91/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE nr 91/19
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” 


 
                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  4  lipca  2019  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342), zarządzam co następuje:  
 
                                                                       § 1
 
Ustalam  termin  składania  -  w  szkołach  mających  siedzibę  na  terenie  Gminy  Miejskiej Hajnówka – wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w roku szkolnym 2019/2020, w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”,  do dnia 13 września 2019 r. 
 
                                                                       § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                      Burmistrz Miasta
                                                                                                          Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-05 09:36 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2019-08-05 09:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska