Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 91/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 września 2017r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 91/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/188/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1825) zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Komisję Wyborczą do ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – przewodniczący;

2) Piotr Karpiuk – sekretarz;

3) Elżbieta Żornaczuk – członek;

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-24 13:17 Autor: Piotr Karpiuk Data publikacji: 2018-05-24 13:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska