Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 9/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/20

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 stycznia 2020 roku

 

w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu w 2020 r.

 

Na podstawie §5 i §7 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotacje celowe z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2020-01-27 08:21 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-01-27 08:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska