Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 89/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 lipca 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1373) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”, w składzie:

  1. Jarosław Grygoruk – przewodniczący

  2. Jolanta Stefaniuk – członek komisji

  3. Sylwia Koczuk – członek komisji

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-07-29 11:59 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2019-07-29 11:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska