Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 87/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lipca 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019r. poz.1047) zarządza się co następuje:

 

§ 1 Wprowadza się instrukcje kasową w Urzędzie Miasta stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 92/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-01 14:32 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-08-01 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska