BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 87/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE  NR 87/13
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia  dnia  07 stycznia 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień  07 stycznia 2014 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 2

Ustalam dzień  11 stycznia 2014 r. (sobota) dniem pracującym w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej na witrynie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Burmistrz
 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-12-31 09:38 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2013-12-31 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska