Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 86/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 lipca  2019r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia  naboru na stanowisko referenta w referacie Finansowo – Budżetowym w Urzędzie Miasta w Hajnówce, "Nabór nr 2"


Na podstawie  §  2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta w Hajnówce, "Nabór nr 2" w składzie:
–  Jarosław Grygoruk   - przewodniczący komisji,
–  Elżbieta Żornaczuk  - członek komisji,
–  Alicja Siemieniuk    - członek komisji,
–  Halina Nowik          - członek komisji.


§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-07-24 09:28 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-07-24 09:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska