BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 82/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz art. 2 pkt 9 i 10, art. 8 b i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.), na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Annę Plewa, zatrudnioną na stanowisku - referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce (dział świadczeń rodzinnych) do:

  1. prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych,

  2. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach,

  3. prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2. Upoważnienie jest ważne do dnia odwołania. Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-04-12 08:13 Autor: Barbara Wasiluk Data publikacji: 2016-04-12 08:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska