Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 17 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Grupy Inicjatywnej projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

Zmianie uleg000a § 1 pkt 1 w sposób następujący:

„§ 1 pkt 1. Dariusz Skibiński.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-24 08:45 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2020-01-24 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk