BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu w 2021 r.

 

Na podstawie §5 i §7 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotacje celowe z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podstawą przekazania dotacji będzie zawarta umowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-01-19 14:28 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2021-01-19 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk