Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 63/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 63/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 11 w Hajnówce w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 103, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz.180 i 1072) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Hajnówce Pani Tamary Treszczotko zam. Hajnówka zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z powodu jej rezygnacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-05-21 10:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-05-21 10:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska