Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 62/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 62/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu miasta Hajnówka za 2017 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-10 13:22 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-05-10 13:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska