Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 60/18

Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r., poz. 130) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam nierozstrzygnięty konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły, 17 – 200 Hajnówka, przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-30 13:38 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-04-30 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk