Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 58/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 58/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r., poz. 130) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2018 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce z siedzibą przy ul. Walerego Wróblewskiego 2, 17 – 200 Hajnówka, w wyniku którego wyłonionym kandydatem na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce został Pan mgr Adam Jerzy Chudek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-28 08:16 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-04-28 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska