Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 56/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 21 maja 2019 roku na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, w wyniku którego wyłonionym kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce została Pani mgr Bożena Maria Markiewicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-05-22 12:37 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2019-05-22 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska