BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 53/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 53/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2018 rok

 

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500,; z 2019 poz.303, poz.326, poz.534 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu miasta Hajnówka za 2018 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-05-14 10:01 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-05-14 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska