Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 53/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 53/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 2 ppkt 3 Zarządzenia Nr 47/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce wprowadza się zmianę w składzie Komisji Konkursowej w następujący sposób:

w miejsce Pana Andrzeja Korolczuka − członek Komisji wpisuje się Panią Dorotę Zimnoch – członka Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2018-04-24 15:20 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-04-24 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska