BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 44/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.


Data wytworzenia: 2019-04-24 14:07 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-04-24 14:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska