Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 44/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 44/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

 

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz.487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce w składzie:

1. Jarosław Grygoruk - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Wróbel-Siemiacka - Sekretarz Komisji

3. Mirosław Awksentiuk - członek

4. Alina Ławrynowicz - członek

5. Andrzej Szerenos - członek

6. Barbara Wasiluk - członek

7. Elżbieta Romańczuk - członek

8. Ks. Mariusz Jurczuk - członek

9. Ks. Józef Poskrobko - członek

10. Jerzy Surel - członek

11. Ewa Jarmoc - członek

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-19 10:39 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2018-04-19 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska