Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 4/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 stycznia 2019r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 4/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu w 2019r.

 

Na podstawie §5 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotacje celowe z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-01-14 10:45 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-01-14 10:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska