Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 38/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 38/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.2077) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przekazuję Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Hajnówka za 2017rok, które składa się z:

  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

  3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,

  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2018-04-17 10:45 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-04-17 10:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska