Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 37/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 37/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 6 kwietnia 2018

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów pomocy socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku

Na podstawie § 5 pkt6 i §7 pkt 2 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzam, co następujące:

§ 1

Ustalam tabelę dopłat do poszczególnych rodzajów pomocy socjalnej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2018-05-25 15:09 Autor: Danuta Golonko Data publikacji: 2018-05-25 15:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska