BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 36/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 kwietnia 2019

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza w Hajnówce.
 

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam pełnomocnictwa Pani Bożenie Marii MARKIEWICZ  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce do dokonania bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, a w  szczególności wykonywania zadań statutowych.
§ 2
Upoważniam Panią Bożenę Marię MARKIEWICZ - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  w Hajnówce do dokonywania wszelkich czynności finansowych związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Henryka Sienkiewicza  w Hajnówce.  
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                     

                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-05 09:03 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-04-05 09:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska