BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 35/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 kwietnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.


Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam pełnomocnictwa Panu Adamowi Jerzemu CHUDEK  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce do dokonania   bieżących czynności związanych
z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej a  w szczególności wykonywania zadań statutowych.
§ 2
Upoważniam Pana Adama Jerzego CHUDEK – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce do dokonywania wszelkich   czynności finansowych związanych
z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.  
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-05 08:19 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-04-05 08:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska