Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2020r.

 ZARZĄDZENIE NR 34/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
na stanowisko specjalisty, w Referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka

Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka zarządzam co
następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty, w Referacie Polityki Gospodarczej  w Urzędzie Miasta Hajnówka:
–  Jarosław Grygoruk                       - przewodniczący komisji,
–  Magdalena Chirko                        - członek komisji,
–  Alicja Siemieniuk                         - członek komisji.
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                           Jerzy Sirak 


Data wytworzenia: 2020-03-24 10:44 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2020-03-24 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska